Hjem

Jazzsirkelen 04 i Ålesund innkaller med dette til årsmøte tirsdag 12 februar kl 19.
Sted: Fagerlia videregående skole – blokk B.
Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar.
Årsmøtedokumenter fås ved henvendelse en uke før årsmøtet.

Styret

5 Januar

2 Februar

9 Februar

16 Februar

2 Mars

16 Mars

6 April

27 April