Oscar Grönber/John Paal Inderberg Quartet

Event detaljer

  • fredag | 16. oktober 2015
  • 21:00 - 23:00
  • Thon Hotel Ålesund, Kongensgate 27, 6002 Ålesund
  • 99044279

Gronberg-Inderberg-Q-H2015

Grönberg/Inderberg kvartett
Etter å ha møttes som elev og lærer på jazzlinja i Trondheim høsten 2008, har nå den smått legendariske
barytonsaxofonisten John Pål Inderberg (f. 1950) og den unge svenske piansten Oscar Grönberg (f. 1987)
dannet en lydhør og spontan kvartett som nå er klar for å turnere i Norge. Inderberg er kjent for sitt samarbeid
med Warne Marsh og Lee Konitz, og opererer ofte innenfor en “cool” retning i jazzen, hvor gehørbasert
samspill og interaksjon står i fokus. Grönberg er en allsidig mann bak tangentene, som har like store
kunnskaper innen jazz og improvisasjon som i pop- og mer rocka uttrykk. Men musikken både Grönberg og
Inderberg har stor lidenskap for, er standardjazzen, og det er nettopp dette uttrykket de to skal presentere
sammen med et sterkt lydhørt og åpenhjertig komp bestående av Jon Rune Strøm og Tollef Østvang. Som
komp har de to, sammen og hver for seg, reist verden rundt og samarbeidet med store navn innen frijazz- og
improvisert musikk, bl.a Joe McPhee, Mats Gustafsson, Paul Lytton og Tobias Delius. De driver plateselskapet
Stone Floor Records, og er pådrivere i bandene Universal Indians, All Included og Southern Sun. Å vende
tilbake til “standard-røttene” er et svært interessant sprang for Strøm og Østvang, som sammen med
Grönberg til vanlig arbeider med bandet Friends & Neighbors. Standardjazzen ligger alltid i grunnen, spesielt i
soundet Strøm og Østvang jobber med til vanlig.

Fire unike stemmer møtes i musikken de alle har et nært forhold til og henter inspirasjon fra!
John Pål Inderberg – Barytonsax
Oscar Grönberg – PianoJon
Rune Strøm – Bass
Tollef Østvang – Trommer

Oscar Grönber med Hanna Paulsberg Concept: Potters Lullaby
O
scar Grönberg med Scandinavian Jazz Trio

John Paal Inderberg i samspill med Bjørn Alterhaug: Baribass – Live fra “Kråkeslottet”